Анета Савова

Лектор, стратег-консултант и автор в областта на женското лидерство

Leave a Reply

Your email address will not be published.