Драгостина Грънчарова

Мениджър Бизнес развитие за Европа, Средния Изток, Африка, Русия и ОНД, Cisco Systems, България

Leave a Reply

Your email address will not be published.