Майя Пейчева

Мениджър Човешки ресурси, Hewlett Packard Enterprise

Leave a Reply

Your email address will not be published.