Надя Кошинска

Директор дирекция Кредитиране на МСП, член на УС на Първа Инвестиционна Банка АД

Leave a Reply

Your email address will not be published.